Rijswijks Belang vraagt om maatregelen tegen gevaarlijke grasaar

Gepubliceerd op 3 augustus 2023 om 11:38

Iedereen die nu de hond uitlaat, loopt het risico te eindigen in de behandelkamer van de dierenarts. In de bloeimaanden juni, juli en augustus staat het gras vol met aren. De weerhaakjes aan de aren komen makkelijk in de neus, oren, ogen, keel, poten en huid van de hond en zorgen voor ontstekingen, die zelfs leiden tot overlijden.

 

Het probleem is al een aantal jaren actueel in Rijswijk. Rijswijks Belang heeft de gemeente opnieuw opgeroepen langs de wandelpaden en op de uitlaatplekken het gras te maaien en te verwijderen. “Vanaf 2019 vragen we al aandacht voor dit probleem. Het groenbeheer is aangepast met de bestrijding van de grasaren. Gelet op de huidige problemen zonder resultaat”, vertelt Bianca Niessen, raadslid van Rijswijks Belang.

 

Druk bij dierenarts

Op meer dan tien social media podia reageren de laatste week vele tientallen Rijswijkers. Eén van hen is Marian K. uit Oud Rijswijk : “Wanneer gaat de gemeente Rijswijk nu eindelijk eens gras maaien? Alle groenstroken waar we met de honden mogen lopen staan vol met voor de honden levensgevaarlijke grasaren. En als ze gaan maaien moet het ook opgeruimd worden, als het blijft liggen is het nog gevaarlijker!”. Marian vertelt dat haar buurvrouw met haar hondje naar de dierenarts is geweest. Onder narcose is de grasaar verwijderd. “De dierenarts vertelde dat hij het er druk mee heeft.” Marian heeft met name grasaren gezien in haar omgeving. Op de Jozef Israëllaan, Frans Halskade, Rembrandtkade en Van Vredenburchweg. Uit de vele reacties blijkt dat ook elders in Rijswijk grasaren staan.

 

Structurele aanpak

“We hebben wéér schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gesteld over gevaarlijke grasaren in Rijswijk”, vertelt Bianca Niessen. “In 2019 en 2020 stelden we al eerder vragen en in 2020 kwam hier de volgende beantwoording op: ‘De structurele aanpak van het groenbeheer, en dus ook de bestrijding van grasaren, is vastgelegd in het Groenbeheerplan 2020-2023’. Maar zonder het gewenste resultaat dus. Bij de fractie van Rijswijks Belang kwam in juni de eerste melding van een inwoner van Rijswijk die naar de dierenarts moest met hun hond omdat er grasaren in zijn pootjes vastzaten.” Hierop volgden via sociale media een klachtenregen over de grasaren in Rijswijk.

 

Schadeclaims betalen

Bianca: “Door randen langs de paden te steken of te maaien wordt voorkomen dat grasaren te veel overlast veroorzaken voor huisdieren.” In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang gevraagd of de aanpak van grasaren al is begonnen. En zo ja, wanneer en op welke plekken in Rijswijk. En zo nee, waarom nog niet. Ook wil Bianca weten of de hondenlosloopgebieden al extra worden gecontroleerd op grasaren. Zo ja, welke gebieden en zo nee, waarom nog niet. “We willen ook weten hoeveel schadeclaims er de afgelopen jaren bij de gemeente binnen zijn gekomen over grasaren in het hondenlichaam. En wat er met deze schadeclaims is gedaan door de Gemeente.”

 

Ernstige complicaties

Grasaren zijn scherpe zaden van een wilde grassoort. Het blijkt dat we hier te maken hebben met een landelijk probleem. De in Den Haag gevestigde Hondenbescherming meldt: “Grasaren groeien in de periode juni-augustus overal in Nederland. Ze hebben scherpe punten die makkelijk in de neus, oren, ogen, keel, poten en huid van je hond terechtkomen en daar binnendringen. Door de weerhaakjes die eraan zitten kunnen grasaren maar één kant op: dieper het lichaam in. Zo kunnen ze lelijke ontstekingen veroorzaken. Ook kunnen ze in de longen of andere vitale organen terechtkomen, wat tot ernstige complicaties kan leiden of zelfs tot overlijden. Wij hopen dat gemeenten willen helpen om dit te voorkomen.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.